دستور Copy در اتوکد | برای تهیه کپی از موضوعات ترسیم شده

دستور Copy در اتوکد

دستور Copy در اتوکد چه کاربردی دارد؟

از دستور Copy در اتوکد به منظور ایجاد یک یا چند نسخه کاملاً مشابه از موضوعات ترسیم شده استفاده می‌شود، برای اجرای دستور Copy روش‌های متفاوتی وجود دارد که در تصویر زیر مشخص شده است ولی توصیه ما به شما استفاده از خط فرمان و تایپ خلاصه دستور آن یعنی Co می‌باشد.

01 دستور Copy در اتوکد-روش‌های اجرای دستور Copy در اتوکد

به شیوه اجرای دستور Copy در اتوکد نگاهی بیندازید تا بعد به صورت عملی آن را تمرین کنیم:

Co↲
Select objects:
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>:
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>:

موضوعات را انتخاب کنید:
نقطه ابتدای بردار جابه‌جایی را معرفی کنید یا [آرایه/مقدار جابه‌جایی/سبک] را وارد کنید:
نقطه انتهای بردار جابه‌جایی را معرفی کنید یا <استفاده از مختصات نقطه اول به عنوان مقدار جابه‌جایی>:
نقطه انتهای بردار جابه‌جایی را معرفی کنید یا [آرایه/خروج/بازگشت]:

قبل از اجرای دستور Copy در اتوکد نکاتی را در مورد «بردار جابجایی» توضیح می‌دهیم که بدون شناسایی و تعریف صحیح این بردار در اجرای دستور Copy یا دستورات مشابه به مشکل بَر خواهید خورد، اگر در شرایط معمول و طبیعی در دنیای واقعی بخواهیم یک جسم را جابه‌جا کنیم باید قسمتی از آن موضوع را به عنوان دستگیره یا نقطه مبنا یا پایه (نقطه اول) گرفته و سپس در جایی که می‌خواهید (نقطه دوم) قرار دهید.

حال اگر خطی فرضی بین نقطه اول و دوم در نظر بگیرید می‌توان آن خط را «بردار جابه‌جایی جسم» نامید، این بردارِ فرضی دارای طول، راستا و جهت است.

02 دستور Copy در اتوکد-تعریف بردار جابه‌جایی

در دستور Copy برای ایجاد صحیح یک کپی از موضوع یا موضوعات انتخاب شده باید بتوانید بردار جابه‌جایی را به درستی به اتوکد معرفی کنید، با توجه به این موضوع که این بردار فرضی دقیقاً یک پاره‌خط می‌باشد پس واضح است دوستانی که در ترسیم پاره‌خط با روش‌های مختلف مشکلی ندارند نباید در تعریف بردار جابه‌جایی مسئله‌ای داشته باشند.

فرض کنید می‌خواهیم از دایره تصویر زیر یک کپی در فاصله ۵ واحدیِ سمتِ راست آن ایجاد کنیم.

03 دستور Copy در اتوکد-تعریف طول و جهت بردار جابه‌جایی

با توجه به اینکه موضوع دیگری برای انتخاب وجود ندارد کلید Enter را فشار دهید، حالا اتوکد از شما با پیغام :Specify base point نقطه مبنا یا همان نقطه اول بردار جابه‌جایی را می‌خواهد.

  دستور Donut در اتوکد | برای ترسیم حلقه‌‌های توپُر با ضخامت دلخواه

یک نکته مهم: اگر طول و زاویه جابه‌جایی برای شما مشخص است می‌توانید در هر جایی از صفحه ترسیم که دوست دارید نقطه اول بردار جابه‌جایی را معرفی کنید.

با توجه به نکته فوق چون طول جابه‌جایی برای ایجاد کپی ۵ واحد و جهت آن به سمت راست (جهت مثبت محور X) می‌باشد پس زاویه برابر با صفر و در نتیجه در هر قسمت از صفحه ترسیم می‌توانید یک کلیک به عنوان نقطه اول بردار جابه‌جایی انجام دهید.

اکنون اتوکد با اِعلان :Specify second point نقطه دوم بردار جابه‌جایی را می‌خواهد، با توجه به اینکه طول بردار جابه‌جایی برای شما مشخص است می‌توانید ماوس را به سمت راست هدایت کرده (وضعیت Ortho فعال باشد)، مقدار ۵ را تایپ و Enter کنید تا کپی مطلوب به دست آید، در تصویر بعد بردار جابه‌جایی و مقدار وارد شده یعنی ۵ را ملاحظه می‌کنید.

04 دستور Copy در اتوکد-تعریف بردار جابه‌جایی

یک نکته مهم: اگر طول و زاویه جابه‌جایی برای شما مشخص نیست دیگر نمی‌توانید در هر جایی از صفحه ترسیم که دوست دارید نقطه اول بردار جابه‌جایی را معرفی کنید.

در تمرین بعدی می‌خواهیم دایره را طوری کپی کنیم که دایره دوم در انتهای بالاییِ پاره‌خط قرار گیرد.

05 دستور Copy در اتوکد-معرفی نقطه دوم بردار جابه‌جایی

قبل از اجرای دستور و با توجه به دو نکته فوق از خود بپرسید آیا طول و زاویه بردار جابه‌جایی مشخص است؟ اگر پاسخ خیر است نمی‌توانید نقطه اول بردار جابه‌جایی را در هر محل دلخواهی از صفحه ترسیم معرفی کنید و باید با دقت بیشتر نقاط خاصِ مربوط به بردار جابه‌جایی را انتخاب کنید.

دستور Copy را اجرا کرده و دایره را انتخاب می‌کنیم چون موضوع دیگری برای انتخاب نداریم کلید Enter را فشار دهید، قبل از معرفی نقاط اول و دوم بردار جابه‌جایی به تصویر زیر دقت کنید.

06 دستور Copy در اتوکد-معرفی نقاط اول و دوم بردار جابه‌جایی

باید برای نقطه اول این بردار مرکز دایره را کلیک کنید زیرا قرار است که دایره را جابه‌جا کنید و اینکه باید مرکز دایره روی یک نقطه خاص دیگه که انتهای بالاییِ پاره‌خط است قرار بگیره، در نتیجه به عنوان نقطه دوم انتهای خط را نیز کلیک کنید تا دستور خاتمه یابد.

یک بار دیگر و قبل از حل تمرین بعدی، در تصویر زیر نکات مهم گفته شده را مطالعه فرمایید.

  دستور Move در اتوکد | برای جابه‌جا کردن موضوعات ترسیمی
07 دستور Copy در اتوکد-نکات معرفی بردار جابه‌جایی به اتوکد

در تمرین بعدی می‌خواهیم یک دایره را با فاصله ۲۵ واحد و زاویه ۴۵ درجه نسبت به جهت مثبت محور X کپی کنیم.

08 دستور Copy در اتوکد-تعریف بردار جابه‌جایی با طول و زاویه مشخص

ابتدا دستور Copy را اجرا می‌کنیم، دایره را انتخاب کرده و Enter می‌کنیم، با توجه به اینکه طول و زاویه جابه‌جایی را داریم می‌توانید نقطه اول بردار جابه‌جایی را در هر قسمتی از صفحه ترسیم کلیک کنید اما برای معرفی طول و زاویه بردار به این صورت آن‌ها را به اتوکد معرفی می‌کنیم.

در کادر داینامیک (ورودی‌های پویا) مقدار ۲۵ را تایپ کرده و با کلیدهای ترکیبیِ (Shift+,) علامت زاویه (>) را تایپ می‌کنیم و در نهایت مقدار زاویه را که که ۴۵ است تایپ و Enter می‌کنیم تا کپی مطلوب انجام شود.

یک نکته مهم: اگر کمی دقت کنید در هر ۳ تمرینی که تا به حال ترسیم کرده‌ایم پس از انتخاب موضوع و فشردن کلید Enter گویا که بردار جابه‌جایی را رسم کرده‌ایم، به عبارتی دیگر اگر دوستان ترسیم پاره‌خط را به درستی یاد گرفته باشند اجرای دستوراتی مثل Copy، Move و … بسیار بسیار ساده‌تر خواهد شد.

سوئیچ‌ها یا زیرمجموعه‌های دستور Copy در اتوکد:

دستور Copy در اتوکد نیز مانند بسیاری از دستورات دیگر دارای زیرمجموعه‌هایی است که در حین اجرا در اختیار شما قرار می‌گیرد، اگر پس از اجرای دستور Copy و انتخاب موضوعات Enter کنید در خط فرمان دو گزینه mOde و Displacement را مشاهده خواهید کرد.

با کلیک بر روی گزینه mOde دو زیرمجموعه دیگر به نام‌های  Single و Multiple ظاهر می‌شود، در حالت پیش‌فرض گزینه Multiple فعال است و می‌توانید بیش از یک موضوعِ کپی برای شما تهیه کند ولی با انتخاب سوئیچ Single فقط یک کپی برای شما ایجاد خواهد کرد.

اگر پس از اجرای دستور Copy، انتخاب موضوعات و Enter کردن، گزینه Displacement را انتخاب کنید دیگر لازم نیست نقطه اول بردار جابه‌جایی را به اتوکد معرفی کنید بلکه فقط کافی است اختلاف فاصله دو موضوع را ابتدا در راستای محور X و سپس بعد از تایپ کاما (,) اختلاف فاصله دو موضوع را در راستای محور Y وارد و Enter نمایید تا کپی به صورت نسبی مطلق (از انواع روش‌های معرفی نقاط به اتوکد) انجام شود.

به طور مثال اگر تمایل دارید موضوع دوم در راستای محور X از موضوع اول ۱۰ واحد و در راستای محور Y از موضوع اول ۱۵ واحد اختلاف فاصله داشته باشد پس از انتخاب گزینه Displacement مقادیر مذکور را به صورت ۱۰,۱۵ تایپ و Enter کنید.

  دستور Measure در اتوکد | تقسیم موضوعات به فاصله‌های دلخواه و مساوی
09 دستور Copy در اتوکد-تعریف بردار جابه‌جایی به صورت نسبی

اگر پس از اجرای دستور، انتخاب موضوعات و Enter کردن و معرفی نقطه اول بردار جابه‌جایی به خط فرمان نگاه کنید گزینه‌ای به نام Array خواهید دید که با استفاده از این گزینه می‌توانید تعداد کپی‌ها را به علاوه فاصله‌شان از یکدیگر، همین‌طور زاویه کپی (مربوط به بردار جابه‌جایی نسبت به جهت مثبت محور X) را وارد کنید تا دستور انجام شود.

به طور مثال می‌خواهیم مشابه تصویر زیر تعداد ۴ کپی از یک دایره به فاصله ۱۵ واحد از هم و در سمت راستِ آن داشته باشیم.

10 دستور Copy در اتوکد-نحوه استفاده از گزینه Array در دستور Copy

ابتدا دستور Copy را اجرا کرده، دایره اولیه را انتخاب کنید و پس از Enter، اولین نقطه بردار جابه‌جایی را با یک کلیک در قسمتی از صفحه مشخص کنید، گزینه Array را انتخاب کنید تا با اعلان :Enter number of items to array مواجه شوید، اکنون تعداد کپی مورد نظرتان را تایپ کنید که عدد ۴ خواهد بود و ماوس را به سمت راست هدایت کنید (وضعیت Ortho باید فعال باشد)، سپس در کادر داینامیک ۱۵ یعنی فاصله بین موضوعات را تایپ و Enter کنید تا دستور خاتمه یابد، دقت بفرمایید با توجه به اینکه زاویه را با ماوس به اتوکد معرفی کردیم دیگر نیازی به وارد کردن مقدار آن نیست.

کل مبحث اتوکد دوبعدی همراه با حل تمرین‎های کاربردی در دوره آموزش اتوکد با نام «آموزش دوبُعدی و کاربردی اتوکد، از صفر تا صد (AutoCAD)» تدریس شده است، در صورت تمایل با کلیک بر روی دکمه زیر به صفحه این دوره آموزشی مراجعه و آن را مطالعه کنید.

4.4/5 ( 5 نظر )
4.4/5 ( 5 نظر )
نوشتهٔ پیشین
روش‌های اجرای دستورات در اتوکد
نوشتهٔ بعدی
دستور Move در اتوکد | برای جابه‌جا کردن موضوعات ترسیمی

این مطالب را نیز حتماً بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست