دستور Rectangle در اتوکد | برای ترسیم مستطیل‌های پیوسته و یکپارچه

دستور Rectangle در اتوکد چه کاربردی دارد؟

از دستور Rectangle در اتوکد برای ترسیم مستطیل استفاده می‌شود و مستطیل‌‌هایی که توسط این دستور رسم می‌شوند از نوع موضوعات چندخطی یا Polyline خواهند بود که پیوسته و یکپارچه هستند.

راه‌های مختلفی برای اجرای دستور Rectangle در اتوکد وجود دارد که آن‌ها را در تصویر پایین ملاحظه می‌کنید و طبق معمول توصیه می‌کنیم که بهترین روش اجرای دستور استفاده از خط فرمان و تایپ خلاصه دستور آن یعنی Rec می‌باشد.

نحوه اجرای دستور Rectangle در اتوکد عموماً به شکل زیر است:

Rec↲
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:

اولین گوشه مستطیل را مشخص کنید یا [پَخ زدن/تغییر ارتفاع/گردکردن گوشه‌ها/ضخامت در راستای محور Z/پهنای خط محیطی]:
گوشه بعدی را مشخص کنید یا [مساحت/ابعاد/چرخش]:

پس از اجرای دستور Rectangle و با معرفی دو نقطه به اتوکد یک مستطیل ترسیم می‌شود، این دو نقطه دلخواه دو سرِ یکی از قطرهای مستطیل می‌باشند.

اگر روی قسمتی از این مستطیل کلیک کنید همه اضلاع با هم انتخاب می‌شوند که نشانه چندخطی بودن و پیوستگی آن است.

چگونه با استفاده از دستور Rectangle مستطیل‌هایی با طول و عرض دلخواه ترسیم کنیم؟

فرض کنید می‌خواهیم مستطیلی به ابعاد ۱۵ طول و ۱۰ عرض ترسیم کنیم.

ابتدا دستور Rectangle را با تایپ Rec و فشردن کلید Enter اجرا کرده و به عنوان یکی از رئوس مستطیل نقطه‌ای را به دلخواه در صفحه ترسیم کلیک می‌کنیم، اگر کادر ورودی‌های پویا (Dynamic Input) فعال باشد (که در حال پیش‌فرض در اتوکد فعال است) کافی است مقدار طول یعنی عدد ۱۰ را تایپ و سپس کلید Tab را از کیبورد فشار دهید تا بتوانید مقدار عرض مستطیل را وارد کنید، عدد ۵ را تایپ و Enter کنید تا مستطیل ترسیم شود.

در تمرین بعدی می‌خواهیم مستطیلی به ابعاد ۳ طول و ۱۲ عرض ترسیم کنیم.

مجدداً دستور Rectangle را اجرا کرده و یکی از رئوس را به دلخواه روی صفحه کلیک می‌کنیم، حالا در کادر ورودی‌های پویا ابتدا مقدار طول یعنی ۳ را تایپ کرده و کلید Tab را فشار می‌دهیم تا بتوانیم مقدار عرض یعنی ۱۲ را وارد کنیم، آن را تایپ و Enter می‌کنیم تا مستطیل رسم شود.

در تصویر زیر کادر ورودی‌های پویا که همیشه در کنار مکان‌نما قرار دارد را ملاحظه می‌کنید، می‌توانید این کادر را با استفاده از کلید F12 آن را فعال و غیرفعال کنید.

حالا که با دستور Rectangle در اتوکد آشنا شدید و نکات اولیه آن را آموختید گزینه‌هایی را به شما معرفی می‌کنم که در ترسیم سریع‌‌تر مستطیل با امکانات بیشتر بسیار موثر است.

ترسیم مستطیل با طول و عرض مشخص توسط گزینه Dimension:

فرض بفرمایید می‌خواهیم مستطیلی به ابعاد ۱۵ طول و ۸/۵ عرض ترسیم کنیم.

برای این ‌کار دستور Rectangle را در اجرا کرده و برای معرفیِ اولین رأس مستطیل یک کلیک روی صفحه ترسیم انجام دهید، اگر به خط فرمان دقت کنید سه گزینه جدید بنام‌های Area، Dimension، Rotation ظاهر شده‌اند، روی گزینه Dimension کلیک کنید تا انتخاب شود (یا حرف D را تایپ و Enter کنید)، اکنون کافی است به ترتیب مقدار طول و عرض مستطیل را تایپ و پس از هر کدام کلید Enter را فشار دهید و در نهایت با توجه به این‌که نسبت به اولین رأس معرفی شده، مستطیل می‌تواند در چهار موقعیت مختلف درج شود با کلیک آخر آن را به اتوکد معرفی کنید تا دستور خاتمه یابد.

  دستور Superhatch در اتوکد | برای ترسیم هاشورهای سفارشی و دلخواه

چگونه می‌توانیم با استفاده از دستور Rectangle مستطیلی با مساحت دلخواه با معرفی طول یا عرض آن ترسیم کنیم؟

فرض کنید می‌خواهیم مستطیلی با مساحت ۱۹۰ مترمربع رسم کنیم به طوری که مقدار طول آن برابر با ۹/۲۵ متر باشد.

ابتدا دستور Rectangle را وارد کرده و اولین رأس آن را با یک کلیک معرفی می‌کنیم، سپس روی گزینه Area کلیک کنید، مساحت آن را که ۱۹۰ مترمربع است تایپ و Enter کنید، حالا باید یکی از گزینه‌های Length (طول) یا Width (عرض) را انتخاب کنید، در این تمرین طول مستطیل در اختیار ما است پس روی Length کلیک کرده و مقدار طول را که ۹/۲۵ است وارد و Enter کنید و دستور با رسم مستطیل خاتمه می‌یابد.

چگونه می‌توانیم با استفاده از دستور Rectangle مستطیلی با زاویه دلخواه نسبت به افق ترسیم کرد؟

فرض کنید می‌خواهیم مستطیلی به ابعاد ۱۰ طول و ۵ عرض با زاویه ۲۵ درجه نسبت به افق ترسیم کنیم.

ابتدا دستور Rectangle را اجرا کرده و اولین رأس مستطیل را به دلخواه روی صفحه ترسیم کلیک نمایید، سپس روی گزینه Rotation در خط فرمان کلیک کنید (یا حرف R را تایپ و Enter کنید)، مقدار زاویه مورد نظر را نسبت به چهت مثبت محور X ها (افق) وارد کنید، پس عدد ۲۵ را وارد و Enter کنید.

از این پس به طور عادی به ترسیم مستطیل می‌پردازیم، روی گزینه Dimension کلیک کرده و به ترتیب مقادیر ۲۰ و ۱۰ را تایپ و Enter کنید، نهایتاً با یک کلیک محل قرارگیری مستطیل را به اتوکد معرفی کنید تا دستور خاتمه یابد.

چگونه می‌توانیم با استفاده از دستور Rectangle مستطیل‌هایی با گوشه‌های پَخ خورده ترسیم کنیم؟

فرض کنید می‌خواهیم مستطیلی به ابعاد ۱۰ طول و ۵ عرض ترسیم کنیم به طوری که گوشه‌های پَخ خورده‌ای به ابعاد ۲ در ۱ داشته باشند.

ابتدا دستور Rectangle را اجرا کرده و بدون هیچ کلیکی روی صفحه، گزینه Chamfer در خط فرمان را انتخاب کنید، اتوکد در اِعلان اول فاصله پَخ اول از رأس اول را می‌خواهد، عدد ۲ را تایپ و Enter کنید و در اِعلان بعدی مقدار ۱ را تایپ و Enter نمایید، از این پس به راحتی روند ترسیم را ادامه دهید، یعنی ابتدا اولین رأس مستطیل را کلیک کرده و از خط فرمان گزینه Dimension را انتخاب کنید و به ترتیب مقدار طول و عرض یعنی مقادیر ۱۰ و ۵ را تایپ و Enter کنید و با یک کلیک موقعیت قرارگیری مستطیل را به اتوکد معرفی کنید تا مستطیل رسم شود.

چگونه می‌توانیم با استفاده از دستور Rectangle مستطیل‌هایی بالاتر یا پایین‌تر از صفحه XY (ارتفاع صفر) ترسیم کنیم؟

به صورت پیش‌فرض هر موضوعی که در اتوکد ترسیم می‌کنید روی صفحه XY و با ارتفاع صفر ترسیم می‌شود که در دستور Rectangle هم همین مورد صدق می‌کند ولی می‌توانیم با استفاده از گزینه Elevation یک ارتفاع جدید برای مستطیل‌های خود در نظر بگیریم تا بالاتر یا پایین‌تر از صفحه XY ترسیم شوند.

  دستور Mirror در اتوکد | برای ایجاد کپی‌های متقارن از موضوعات ترسیمی

فرض کنید می‌خواهیم یک مستطیل با ابعاد دلخواه و با ارتفاع ۵ از سطح صفحه XY ترسیم کنیم، ابتدا دستور Rectangle را اجرا کرده و گزینه Elevation را انتخاب کنید و اولین رأس مستطیل را روی صفحه ترسیم کلیک کنید، اکنون با ابعاد دلخواه مستطیل را ترسیم کنید.

برای بررسی این‌که آیا ارتفاع مستطیل از صفحه XY همان ۵ است می‌توانید از دستور ID استفاده کنید، به این طورت که ID را تایپ کرده و Enter کنید و بعد روی یک نقطه دلخواه از مستطیل کلیک کنید تا هم در کادر ورودی‌های پویا (کنار مکان‌نما) و هم در خط فرمان ارتفاع مستطیل به شما نمایش داده شود.

ابتدا دستور Rectangle را اجرا کرده و بدون هیچ کلیکی روی صفحه، گزینه Chamfer در خط فرمان را انتخاب کنید، اتوکد در اِعلان اول فاصله پَخ اول از رأس اول را می‌خواهد، عدد ۲ را تایپ و Enter کنید و در اِعلان بعدی مقدار ۱ را تایپ و Enter نمایید، از این پس به راحتی روند ترسیم را ادامه دهید، یعنی ابتدا اولین رأس مستطیل را کلیک کرده و از خط فرمان گزینه Dimension را انتخاب کنید و به ترتیب مقدار طول و عرض یعنی مقادیر ۱۰ و ۵ را تایپ و Enter کنید و با یک کلیک موقعیت قرارگیری مستطیل را به اتوکد معرفی کنید تا مستطیل رسم شود.

چگونه می‌توانیم با استفاده از دستور Rectangle مستطیل‌هایی بالاتر یا پایین‌تر از صفحه XY (ارتفاع صفر) ترسیم کنیم؟

به صورت پیش‌فرض هر موضوعی که در اتوکد ترسیم می‌کنید روی صفحه XY و با ارتفاع صفر ترسیم می‌شود که در دستور Rectangle هم همین مورد صدق می‌کند ولی می‌توانیم با استفاده از گزینه Elevation یک ارتفاع جدید برای مستطیل‌های خود در نظر بگیریم تا بالاتر یا پایین‌تر از صفحه XY ترسیم شوند.

فرض کنید می‌خواهیم یک مستطیل با ابعاد دلخواه و با ارتفاع ۵ از سطح صفحه XY ترسیم کنیم، ابتدا دستور Rectangle را اجرا کرده و گزینه Elevation را انتخاب کنید و اولین رأس مستطیل را روی صفحه ترسیم کلیک کنید، اکنون با ابعاد دلخواه مستطیل را ترسیم کنید.

برای بررسی این‌که آیا ارتفاع مستطیل از صفحه XY همان ۵ است می‌توانید از دستور ID استفاده کنید، به این طورت که ID را تایپ کرده و Enter کنید و بعد روی یک نقطه دلخواه از مستطیل کلیک کنید تا هم در کادر ورودی‌های پویا (کنار مکان‌نما) و هم در خط فرمان ارتفاع مستطیل به شما نمایش داده شود.

چگونه می‌توانیم با استفاده از دستور Rectangle در اتوکد مستطیل‌هایی با گوشه‌های گرد با شعاع دلخواه ترسیم کنیم؟

فرض کنید می‌خواهیم مستطیلی ترسیم کنیم که طول آن ۱۵ و عرض آن ۱۰ می‌باشد ضمناً گوشه‌های این مستطیل با شعاع ۲ واحد گرد می‌باشد.

ابتدا دستور Rectangle را اجرا کرده و از خط فرمان گزینه Fillet را انتخاب کنید (یا حرف F را تایپ و Enter کنید)، سپس مقدار شعاع را که ۲ می‌باشد تایپ و Enter کنید، باز هم روند عادی ترسیم مستطیل را ادامه دهید، ابتدا یکی از رئوس مستطیل را روی صفحه ترسیم به دلخواه کلیک کنید، سپس گزینه Dimension را انتخاب کرده و برای طول مستطیل مقدار ۱۵ را تایپ و Enter کنید و برای عرض آن نیز عدد ۱۰ را تایپ کرده و Enter کنید و در نهایت با یک کلیک موقعیت قرارگیری مستطیل را به اتوکد معرفی کنید تا ترسیم خاتمه یابد.

  سفارشی کردن رابط کاربری اتوکد | از صفر تا صد

چگونه می‌توانیم با استفاده از دستور Rectangle مستطیلی ترسیم کنیم که اضلاع آن دارای ارتفاع دلخواه باشند؟ (یعنی اضلاع مستطیل از یک پاره‌خط به یک صفحه با ارتفاع مشخص تبدیل شوند)

فرض کنید می‌خواهیم مستطیلی به ابعاد ۲۰ طول و ۱۵ عرض ترسیم کنیم به طوری‌که اضلاع آن ارتفاعی برابر با ۵ واحد داشته باشند.

ابتدا دستور Rectangle را اجرا کنید و گزینه Thickness را که در خط فرمان ظاهر شده است را انتخاب کنید، مقدار ۵ را برای ارتفاع اضلاع تایپ و Enter کنید، اکنون با انتخاب گزینه Dimension به ترتیب طول و عرض مستطیل را وارد و Enter کنید و نهایتاً با یک کلیک محل قرارگیری آن را به اتوکد نشان دهید تا دستور خاتمه یابد.

چگونه می‌توانیم با استفاده از دستور Rectangle مستطیل‌هایی با ضخامت اضلاعِ دلخواه ترسیم کنیم؟

همان‌طور که می‌دانید به صورت پیش‌فرض همه موضوعات در اتوکد با ضخامت صفر ترسیم می‌شوند ولی در موقعیت‌های مختلف می‌توانیم ضخامت آن‌ها را تغییر دهیم. فرض کنید می‌خواهیم مستطیلی با ابعاد ۱۴ طول و ۷ عرض ترسیم کنیم به طوری‌که ضخامت اضلاع آن برابر با ۰/۵ واحد باشد.

ابتدا دستور Rectangle را اجرا کرده و از خط فرمان گزینه Width را انتخاب کنید، مقدار ضخامت یعنی ۰/۵ را تایپ و Enter کنید، سپس گزینه Dimension  را انتخاب کرده و به ترتیب مقادیر طول و عرض وارد و Enter کنید، در نهایت با یک کلیک محل درج مستطیل را معین کرده و دستور را پایان دهید.

ضمناً این نکته را مدنظر داشته باشید که اگر یک چندخطی یا Polyline، مثل همین مستطیل‌هایی که با دستور Rectangle ترسیم کردیم را با دستور Explode به اجزای سازنده‌اش تجزیه کنیم (منفجر کنیم) و از حالت پیوسته و یکپارچه خارج کنیم ضخامت‌‌های تعریف شده نیز به حالت پیش‌فرض یعنی صفر باز می‌گردند.

در بخش پایانی نکته‌ای را برای کاربران قدیمیِ اتوکد توضیح خواهم داد در ورژن‌های قدیمی‌ترِ اتوکد امکان Dynamic Input (ورودی‌های پویا) و همین‌طور گزینه Dimension در دستور Rectangle وجود نداشتند و هنگام ترسیم مستطیل با ابعاد دلخواه به این صورت عمل می‌کردیم:

پس از اجرای دستور و معرفی رأس اول با کلیدهای ترکیبی Shift+2 علامت @ را تایپ و بعد به ترتیب مقدار طول، علامت کاما (ویرگول) و مقدار عرض مستطیل را تایپ و Enter می‌کردیم تا مستطیل موردنظر رسم شود. پس اگر جزء کاربران قدیمی اتوکد هستید و یا معمولاً ورودی‌های پویا را غیر فعال می‌کنید به توضیحات فوق توجه داشته باشید.

کل مبحث اتوکد دوبعدی همراه با حل تمرین‎های کاربردی در دوره آموزش اتوکد با نام «آموزش دوبُعدی و کاربردی اتوکد، از صفر تا صد (AutoCAD)» تدریس شده است، در صورت تمایل با کلیک بر روی دکمه زیر به صفحه این دوره آموزشی مراجعه و آن را مطالعه کنید.

4.4/5 (12 نظر)
4.4/5 (12 نظر)
نوشتهٔ پیشین
دستور Polygon در اتوکد | برای ترسیم چندضلعی‌های منتظم
نوشتهٔ بعدی
دستور Ellipse در اتوکد | برای ترسیم بیضی و کمان بیضوی

این مطالب را نیز حتماً بخوانید

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

enemad-logo