دستور Arctext در اتوکد | تایپِ منحنی یا کمانی شکل متن

دستور Arctext در اتوکد چه کاربردی دارد؟

اگر بخواهید متنی را در اتوکد به صورت منحنی یا کمانی شکل تایپ کنید از این دستور استفاده می‎کنیم. به طور مثال در تصویر زیر می‎خواهیم متنی متناسب و متناظر با کمان ترسیم شده تایپ کنیم.

نکته اول اینجاست که حتماً باید قبل از اجرای دستور Arctext در اتوکد، یک کمان با اندازه‎های مطلوب را ترسیم کرده باشید تا بعداً اتوکد متن موردنظر شما را براساس آن کمان ایجاد کند.

دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

اکنون می‌توانید دستور Arctext را اجرا نمایید تا پنجره‎ای به‎نام Arc Aligned Text Workshop – Creat باز شود، در این نوشته، قسمت پایین پنجره مذکور و در نوشته بعدی ردیف افقی بالا را برای شما توضیح خواهم داد.

دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

از طریق منوی بازشوی Style می‎توانید یک سبک متنی را که قبلاً با دستور Text Style ایجاد کرده‎اید برای تایپ متن انتخاب کنید.

دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

از طریق منوی بازشوی Font name می‎توانید یک فونت دلخواه برای تایپ انتخاب کنید.

دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

متن خود را باید در کادر Text تایپ کنید، مثلاً عبارت AutoCAD 2020 را در این کادر تایپ می‎کنیم.

دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

اکنون روی دکمه OK کلیک می‎کنیم تا عبارت تایپ شده روی کمان ترسیم شده قرار گیرد.

دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

در تصویر بالا ممکن است مواردی نظر شما را جلب کند که نیاز به ویرایش دارد، مثلاً سایز فونت کوچک است، فاصله بین حروف یا کاراکترهای متن زیاد به نظر می‌رسد، فاصله متن از کمان مناسب نیست و …

با دستور Arctext در اتوکد چگونه می‌‎توان متن تایپ شده را ویرایش کرد؟

برای این منظور کافی است دوباره دستور Arctext را اجرا کرده و این بار به جای یک کمان، یک متن تایپ شده را انتخاب کنید، باز هم همان پنجره قبل برای شما باز می‎شود با این تفاوت که متن خود را در کادر Text ملاحظه می‎کنید، حالا می‎توانید به طور مثال متن را ویرایش کنید، مثلاً عدد ۲۰۲۰ را به ۲۰۲۲ تغییر دهید.

با استفاده از کادر Text height می‎توانید سایز فونت را تغییر دهید، این عدد را به حدود ۲ برابر یعنی ۸/. تغییر می‎دهیم و سایز فونت نیز حدود ۲ برابر خواهد شد.

دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

شما می‎توانید با ویرایش کمان، یعنی کوچک‎تر یا بزرگ‎تر کردن آن، تغییر شعاع، برش و … فاصله بین حروف و کاراکترهای متن تایپ شده را تغییر دهید، مثلاً اگر محیط کمان کوچک‎تر شود حروف متن به هم نزدیک‎تر شده و حتی ممکن است داخل یکدیگر شوند.

  دستور Area در اتوکد | برای محاسبه محیط و مساحت موضوعات
دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

با استفاده از کادر Width factor می‎توانید کشیدگی متن را کنترل کنید در حالت نرمال این مقدار برابر با ۱ است ولی اگر مقدار آن را به طور مثال به ۳ تغییر دهید عرض هر یک از حروف 3 برابر خواهد شد بدون این‎که ارتفاع آن تغییر کند.

دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

اگر تمایل دارید فاصله متن تایپ شده از کمان کمتر یا بیشتر شود از کادر Offset from arc استفاده می‎کنیم، مثلاً این مقدار را حدوداً ۳ برابر کرده تا فاصله متن از کمان هم ۳ برابر شود.

دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

اگر بخواهید که متن تایپ شده از دو طرف کمان فاصله داشته باشد به سراغ گزینه‎های Offset from left (فاصله از سمت چپ کمان) و Offset from right (فاصله از سمت راست کمان) می‎رویم و با وارد کردن مقادیری دلخواه، فاصله مطلوب را ایجاد می‎کنیم.

دستور Arctext | تایپِ کمانی شکل | قسمت ۱

تا اینجای نوشته مربوط به بخش اول از آموزش دستور Arctext بود و در ادامه قسمت دوم این آموزش را خدمت شما ارائه می‎دهیم:

12 دستور Arctext- عنوان دستور

قسمت دوم آموزش دستور Arctext در اتوکد:

در بخش اولِ توضیحات مربوط به دستور Arctext بخشی از گزینه‎ها و کادرهای مربوط به پنجره Arc Aligned Text Workshop – Creat را با جزئیات کامل به شما آموزش دادیم.

01 دستور Arctext- حالا نکات دیگر این دستور، یعنی آیکن‎های بالایی پنجره مذکور را که به صورت افقی قرار گرفته‎اند برای شما توضیح خواهیم داد

حالا نکات دیگر این دستور، یعنی آیکن‎های بالایی پنجره مذکور را که به صورت افقی قرار گرفته‎اند برای شما توضیح خواهیم داد.

آیکن Reverse text reading order:

این گزینه نحوه نمایش متن را برعکس و قرینه می‌کند، پس از اجرای دستور و انتخاب متن روی این آیکن کلیک کرده، سپس روی دکمه OK کلیک بعدی را انجام دهید تا متن به صورت زیر نمایش داده شود.

02 دستور Arctext- این گزینه نحوه نمایش متن را برعکس و قرینه می‌کند

آیکن Align to the left:

با اجرای دستور Arctext، انتخاب متن تایپ شده و کلیک بر روی این آیکن کل عبارت تایپ شده به منتهی علیه سمت چپِ کمان منتقل می‎شود، در آخر روی دکمه OK کلیک کنید.

03 دستور Arctext- کلیک بر روی این آیکن کل عبارت تایپ شده را به منتهی علیه سمت چپِ کمان منتقل می‎کند

آیکن Align to the right:

پس از انتخاب متن تایپ شده و کلیک روی این آیتم، متن به منتهی علیه سمت راست کمان منتقل می‎شود.

04 دستور Arctext- کلیک روی این آیتم، متن را به منتهی علیه سمت راست کمان منتقل می‎کند

آیکن Fit along the arc:

با اجرای دستور Arctext در اتوکد، انتخاب متن تایپ شده و کلیک بر روی این آیکن، طول عبارت موردنظر مجدداً به حالت پیش‎فرضِ دستور و به اندازه طول کل کمان تغییر پیدا می‎کند.

  دستور Extrim در اتوکد | برش همه موضوعاتی که از روی یک موضوع مشترک عبور کرده‌‌‎اند

این آیکن وقتی برای شما کارایی دارد که متن خود را به لحاظ جابه‎جایی، از حالت اولیه به یک وضعیت دلخواه ویرایش کرده باشید.

05 دستور Arctext- با کلیک بر روی این آیکن طول عبارت موردنظر مجدداً به حالت پیش‎فرضِ دستور و به اندازه طول کل کمان تغییر پیدا می‎کند

آیکن Center along the arc:

با انتخاب متن و کلیک بر روی این آیتم، عبارت تایپ شده و به وسط طول کمان منتقل می‎شود.

06 دستور Arctext- با انتخاب متن و کلیک بر روی این آیتم، عبارت تایپ شده و به وسط طول کمان منتقل می‎شود

اگر توجه کرده باشید، تا حالا متن تایپ شده روی کمان قرار گرفته بود، اگر بخواهید متن تایپ شده به زیر کمان منتقل شود باید پس از اجرای دستور Arctext و انتخاب کمان، روی این آیکن کلیک و در انتها روی دکمه OK کلیک کنید.

07 دستور Arctext- اگر بخواهید متن تایپ شده به زیر کمان منتقل شود باید پس از اجرای دستور Arctext و انتخاب کمان، روی این آیکن کلیک کنید

آیکن Inward to the center:

اگر بخواهید متن تایپ شده را نسبت به مرکز کمان قرینه کنید از این گزینه استفاده می‎شود یعنی پس از انجام این ویرایش، متنی که نسبت به مرکز کمان همگرا بود اکنون نسبت به مرکز همان کمان واگرا می‎شود.

08 دستور Arctext- اگر بخواهید متن تایپ شده را نسبت به مرکز کمان قرینه کنید از این گزینه استفاده کنید

آیکن Outward to the center:

این آیکن اثر گزینه Inward to the center را خنثی کرده و مجدداً متن را نسبت به مرکز کمان همگرا می‎کند.

آیکن‎های Bold، Italic و Underline:

با اجرای دستور Arctext در اتوکد و انتخاب آیکن‎های Bold و Italic متن تایپ شده به ترتیب می‎توانید متن خود را هم ضخیم‎تر نمایش دهید و هم نسبت به محور عمودیِ هر کاراکتر یا حرف آن‎ها را زاویه‌دار نمایید.

ضمناً با کلیک بر روی آیکن Underline متن موردنظر زیرخط‌دار می‎شود و شما در صورت نیاز با استفاده از گزینه Offset from arc می‎توانید فاصله متن را از کمان بیشتر کنید تا زیرخط‎دار بودن آن کاملاً مشخص شود.

09 دستور Arctext- این آیکن اثر گزینه Inward to the center را خنثی کرده و مجدداً متن را نسبت به مرکز کمان همگرا می‎کند

کل مبحث اتوکد دوبعدی همراه با حل تمرین‎های کاربردی در دوره آموزش اتوکد با نام «آموزش دوبُعدی و کاربردی اتوکد، از صفر تا صد (AutoCAD)» تدریس شده است، در صورت تمایل با کلیک بر روی دکمه زیر به صفحه این دوره آموزشی مراجعه و آن را مطالعه کنید.

ضمناً شما دوست عزیز، می‎توانید با خرید کتاب الکترونیکِ (PDF) «آموزش عملی و کاربردی نرم‎افزار اتوکد (AutoCAD)» مرجعی مناسب و با ارزش در زمینه آموزش اتوکد تهیه کرده و با مطالعه آن اشرافی کامل به حوزه اتوکد دوبُعدی داشته باشید، برای مطالعه صفحه این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

  دستور Superhatch در اتوکد | برای ترسیم هاشورهای سفارشی و دلخواه
4.6/5 (9 نظر)
4.6/5 (9 نظر)
نوشتهٔ پیشین
دستور Align در اتوکد | هم‌تراز کردن موضوعات با یکدیگر و اجرای همزمان سه دستور در اتوکد
نوشتهٔ بعدی
دستور Join در اتوکد | برای ترکیب و یکپارچه کردن موضوعات

این مطالب را نیز حتماً بخوانید

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • farzaneh baradaran
  11-06-1400 11:58

  سلام. ممنون از موزش عالی شما
  من میخواهم متن فارسی به این روش بنویسم. اما حروف جدا از هم تایپ می شوند. چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟
  ممنونم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

enemad-logo