تغییر تصویر کاور شما
مرتضی خوش‌روش
تغییر تصویر کاور شما

✓ موسس و مدیر وبسایت «آموزش۲۱» ✓ کارشناس ارشد مهندسی معماری
✓ عضو هیأت علمی دانشگاه با ۱۸ سال سابقه تدریس نرم‌افزارهای مرتبط با معماری و ساختمان ✓ نویسنده ۸ کتاب‎ در زمینه نرم‎‌افزارهای معماری و ساختمان

وضعیت این حساب کاربری تایید شده است